Karta Dużej Rodziny - zniżki, ulgi, gdzie i dla kogo?

Karta Dużej Rodziny – wsparcie dla rodzin wielodzietnych


Wielodzietne rodziny są dziś nadal bardziej wyjątkiem niż regułą. Jedni (chociaż w mniejszości) planują mieć nawet kilkoro dzieci, inni po pierwszym dziecku zarzekają się – nigdy więcej! Zmęczenie, nowe obowiązki, odpowiedzialność - to wszystko potrafi przytłoczyć młodych rodziców. Pierwsze kroki w rodzicielstwie bywają trudne i pozbawione lukru, którym często ociekają parentingowe pisma. Wraz z kolejnymi pociechami obowiązków jeszcze przybywa. Jednak trzeba przyznać, że Karta Dużej Rodziny, zapewniająca liczne zniżki i ulgi dla rodzin wielodzietnych, jest dla rodziców prawdziwym wsparciem.

Czas na dziecko

Para, która decyduje się na dziecko, wpisuje się w aktualny model współczesnej rodziny, który zakłada konfigurację 2 + 1. Kiedy mama i tata dochodzą jednak do wprawy w wychowywaniu pierworodnego lub pierworodnej, na horyzoncie pojawiają się często myśli o drugim dziecku. Obok różnych dylematów towarzyszy im często również niepewność finansowa.

I... jeszcze jedno dziecko

Mały człowiek, który patrzy na rodzica i w szczerbatym uśmiechu porusza nawet najczulsze struny jego duszy, potrafi rozbudzić apetyt na więcej.

– Maluch chciałby mieć rodzeństwo, ale jak my to wszystko udźwigniemy finansowo? Z jednym daliśmy radę, poradzimy sobie i z dwojgiem. Jak nie teraz, to kiedy? – zanim urodzi się dzidziuś, w głowach rodziców rodzą się myśli podobne do tych, które przytoczyliśmy.

I... jeszcze więcej dzieci

Jedno dziecko to wielka radość, dwoje dzieci to podwójny powód do dumy. Są jednak tacy, którzy nie mogą się tą radością nasycić i dalej realizują swój plan na szczęście. I tak do rodzeństwa dołącza kolejny brat lub siostra. Dom wypełnia się śmiechem i figlami. Rodzina rośnie, a wraz z nią wydatki i potrzeby poszczególnych jej członków.

Wychowanie jednego dziecka to wyzwanie. Dwoje, troje i więcej pociech wymaga od rodziców jeszcze większego zaangażowania. Każdego dnia muszą oni zadbać o higienę swoich dzieci, ich pełne brzuszki, odpowiednią odzież, edukację, zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i bycia kochanym. Prezenty, wspólne wyjścia, wakacje i rozmaite atrakcje od czasu do czasu też są mile widziane.

Dużo dzieci to dużo obowiązków i ogromne przedsięwzięcie finansowe, logistyczne, a przede wszystkim wychowawcze. Mając kilkoro dzieci, często z wielu rzeczy trzeba zrezygnować. Nie na wszystko można sobie pozwolić. Trudno razem pojechać na wakacje, jeżeli członków rodziny jest więcej niż miejsc w samochodzie. Niełatwo zdecydować, które z dzieci będzie uczestniczyło w zajęciach dających mu szansę na odkrycie talentu i rozwój, a któremu odmówić tej szansy. Takie decyzje łamią serce nie tylko dzieciom, ale też rodzicom. Czasem jednak z zupełnie prozaicznych powodów nie da się inaczej. Domowy budżet jest przecież ograniczony. Przy większej gromadce nawet zwykłe wyjście do kina czy do restauracji okazuje się kosztownym przedsięwzięciem.

Mimo licznych radości, rzeczywistość w rodzinach wielodzietnych bywa czasem trudna.

Karta Dużej Rodziny - zniżki i ulgi


Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Dzieci jednak to nasze narodowe dobro i przyszłość. Państwo postanowiło zatem pomóc rodzinom wychowującym kilkoro dzieci. W związku z tym parę lat temu, w ramach polityki prorodzinnej powstał program promujący wielodzietność w naszym kraju, a jego elementem jest Karta Dużej Rodziny, o której zapewne słyszeliście.

Jej posiadaczom przysługują ulgi finansowe, zniżki i możliwość łatwiejszego dostępu do różnych miejsc i usług. Przez ostatnich kilka lat skorzystało z nich już mnóstwo wielodzietnych rodzin. Wy też macie kilkoro dzieci? Karta Dużej Rodziny i dla Was może okazać się świetnym rozwiązaniem.

Czym jest Karta Dużej Rodziny, jak ją założyć i jakich korzyści możecie się spodziewać, będąc jej użytkownikami, dowiecie się, czytając dalszą część artykułu.


Karta Dużej Rodziny – co to takiego?

Karta Dużej Rodziny, w skrócie KDR to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, czyli rodzin z minimum trojgiem dzieci obowiązujący na terenie całej Polski. KDR występuje w wersji plastikowej karty oraz elektronicznej dostępnej na urządzeniach mobilnych np. telefonie. Użytkownicy mogą posługiwać się dwoma jej wersjami lub jedną – wybraną.

Członkowie rodziny wielodzietnej mogą z niej korzystać u partnerów, którymi są instytucje państwowe i prywatne firmy oznaczone logo Karty Dużej Rodziny i napisem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

KDR nie jest świadczeniem. To rodzaj przywileju, który przysługuje tylko rodzinom wielodzietnym i co ważne – niezależnie od dochodu. Jej celem jest wsparcie rodzin wielodzietnych, promowanie modelu rodziny wielodzietnej, a także kreowanie jej pozytywnego wizerunku. Można powiedzieć, że to forma podziękowania dla tych, którzy podjęli trud wychowania kilkorga dzieci.

Listę partnerów, którzy honorują KDR, znajdziecie na końcu artykułu. Wśród nich jest również wielu partnerów Dzieciochatek, którzy zapraszają na rodzinne wakacje nad morzem, w górach, nad jeziorem ... słowem – jak Polska długa, szeroka i niezwykle piękna.


Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?

KDR ma formę plastikowej karty opatrzonej danymi personalnymi lub formę dokumentu elektronicznego wyświetlanego w aplikacji mobilnej mKDR.

• Wersja tradycyjna

Plastikowa wersja Karty Dużej Rodziny

Na KDR w wersji plastikowej widnieją: imię i nazwisko, numer PESEL, data ważności i numer karty, logo rodziny wielodzietnej, skrót KDR w alfabecie Braille'a, zabezpieczenia przed podrobieniem i sfałszowaniem.

• Wersja elektroniczna

 

Elektroniczna wersja Kart Dużej Rodziny

Na KDR w wersji mobilnej znajdują się: imię i nazwisko, numer PESEL, data ważności i numer karty, znacznik upływającego czasu, który potwierdza autentyczność karty elektronicznej.

* W przypadku osoby, która nie posiada nr PESEL, widnieje nr dokumentu potwierdzającego tożsamość.


Tajemnicze cyfry na Karcie Dużej Rodziny

Na rewersie KDR widnieje wspomniany numer składający się z 17 cyfr. Jeśli jesteście ciekawi, co oznaczają to, pierwszych 7 stanowi identyfikator danej gminy. Kolejne 5 określają numer rodziny wielodzietnej, jaki otrzymacie w procesie rejestracji w momencie zarejestrowania pierwszego członka Waszej rodziny. Następne 2 przypisane są kolejnemu zarejestrowanemu członkowi rodziny, a dalsze 3 odwołują się do kolejnej KDR wydanej członkowi Waszej rodziny.

KDR - rabaty na rodzinne wakacje

 

Komu przysługuje prawo do korzystania z Karty Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania KDR i korzystania z niej przysługuje tylko rodzinom wielodzietnym, a dokładniej:

• wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci,

* Przez rodzica rozumie się ojca, matkę, macochę, ojczyma, rodzica zastępczego, a także osobę, która prowadzi rodzinny dom dziecka.

• dzieciom, które nie ukończyły 18 roku życia,

• dzieciom, które nie ukończyły 25 roku życia i pobierają naukę w szkole lub szkole wyższej (mowa tu również o pracującym studencie, który pozostaje na utrzymaniu rodziców),

• dzieciom z orzeczeniem niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym bez ograniczeń wiekowych.

Warunek:

Rodzice ubiegający się o przyznanie KDR muszą posiadać pełnię władzy rodzicielskiej w stosunku do minimum trojga dzieci. Prawo posiadania i korzystania z KDR nie przysługuje zatem rodzicowi, któremu ograniczono władzę rodzicielską lub pozbawiono jej całkowicie. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku rodziców zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, należy spełnić jeszcze kilka innych warunków.

Karta przysługuje:

• obywatelom Polski, którzy są członkami rodziny wielodzietnej i zamieszkują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

• cudzoziemcom, którzy są członkami rodziny wielodzietnej, zamieszkują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i posiadają zezwolenie:

– na pobyt stały,
– pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
– pobyt czasowy – okolicznościowy, o czym mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206),
– pobyt w ramach statusu uchodźcy,
– pobyt w ramach ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

• obywatelom Unii Europejskiej zamieszkującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

• obywatelom państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i członkom ich rodziny posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Spełniwszy powyższe kryteria, KDR otrzymacie niezależnie od wielkości dochodów.

 

Co zyskacie dzięki Karcie Dużej Rodziny?

KDR upoważnia jej posiadacza do korzystania z wielu zniżek, które obejmują m.in.:

• zniżki na przejazdy kolejowe – bilet jednorazowy możecie nabyć z 37% zniżką, bilet miesięczny ze zniżką 49% (dotyczy ojca, matki, macochy i ojczyma),

• 50% ulgi opłaty za paszport (dotyczy ojca, matki, macochy i ojczyma),

• 75% ulgi opłaty za paszport (dotyczy dzieci),

• a także wiele zniżek w różnej wysokości, które oferują zarówno instytucje państwowe, jak i prywatni przedsiębiorcy np. bezpłatny wstęp na teren parków narodowych, zniżki w restauracjach, instytucjach kultury, placówkach edukacyjnych, zniżki na zakup książek, usługi transportowe, ofertę ośrodków wypoczynkowych i sportowo-rekreacyjnych, przyborów do edukacji, zniżki na zakup itd.


Dla przykładu rabaty w kilku miejscach gwarantujących najciekawsze atrakcje dla rodzin w Polsce:

• Park Rozrywki Energylandia w Zatorze – 5% zniżki na bilet ulgowy i normalny dla osób od 140 cm wzrostu,

• Dinopark Dwór Kołacinek w Kołacinku – 10% zniżki na bilet ulgowy i normalny,

Magiczne Ogrody w Janowcu – 10% zniżki na bilety wstępu do Parku Tematycznego,

• Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie – 10 % zniżki na bilety m. in.: na Wystawę Multimedialną Interaktywną "Bajkowy Świat", "Mały Teatr", Kraina "Soria Moria". Rabat łączy się z innymi promocjami,

Park Wieloryba w Rewalu – 10% zniżki na bilety,

Ocean Park we Władysławowie – 10% zniżki na bilety,

• Park Wodny "Bania" w Białce Tatrzańskiej – 15% zniżki na wszystkie nie bilety nie objęte promocją,

Farma Iluzji w Mościskach – 15% zniżki na bilety,

• Park Nauki i Rozrywki Krasiejów – 20% zniżki na bilety do Jura Parku i Parku Nauki i Ewolucji Człowieka,

Kopalnia Soli w Wieliczce – 30% zniżki na bilety indywidualne normalne i ulgowe umożliwiających zwiedzanie Trasy Turystycznej w języku polskim oraz taki sam rabat na wstęp do tężni solankowej,

• Centrum Hevelianum w Gdańsku – bezpłatny wstęp na wszystkie wystawy interaktywne: "Dookoła świata", "Z energią!", "Łamigłówka", "Wehikuł Czasu-Zabawy z Historią", oraz do "Laboratorium Pana Kleksa" i na plac "W dżungli wyobraźni" w każdą ostatnią sobotę miesiąca.

Dla przykładu rabaty w kilku ośrodkach turystycznych, które oferują niezapomniane wakacje z dziećmi.

Więcej informacji o każdym z nich znajdziecie na naszym portalu Dzieciochatki:

Tylickie Wzgórze w Tyliczu – 5% zniżki na menu dziecięce dla dzieci do lat 10, < KLIKNIJ >

Pensjonat Wojciech we Władysławowie – 10 % zniżki na pobyt i menu, < KLIKNIJ >

Hotel Wierchomla Ski & Resort SPA – 5% zniżki na nocleg w hotelu oraz Domkach na Górce. < KLIKNIJ >

Listę ośrodków wakacyjnych oferujących zniżki na kartę dużej rodziny znajdziecie pod artykułem.

Bonusy:

• Jeżeli któryś z członków Twojej rodziny jest niepełnosprawny, po okazaniu legitymacji może mu przysługiwać większa zniżka. Jednak to czy będzie mógł skorzystać z przywileju, musisz sprawdzić u poszczególnych partnerów.

• Niektóre gminy oferują lokalną KDR. Co to dla Was oznacza? Oczywiście dodatkowe korzyści w postaci zniżek w Waszej gminie.


Kiedy można zawnioskować o Kartę Dużej Rodziny?

O KDR możecie zawnioskować w dowolnym czasie, w godzinach pracy urzędu gminy lub miasta, a także w ośrodku pomocy społecznej, jeżeli takowy został upoważniony do przyjmowania wniosków. Możecie też skorzystać z internetu i bez wychodzenia z domu, o dowolnej porze złożyć wniosek korzystając z Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia. W tym przypadku musicie posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany.


Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

Jeśli chcecie otrzymać KDR, musicie wypełnić wniosek. Pobierzecie go ze strony https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu. Wystarczy, że wypełnicie go i złożycie w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla Waszego miejsca zamieszkania.

W zależności od tego, który z członków Waszej rodziny będzie składał wniosek, potrzebne będą następujące dokumenty:

• Rodzice:
– oświadczenie o pełni władz rodzicielskich – można napisać samodzielnie lub wypełnić formularz dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu. Oświadczenie to składa wnioskodawca.
Jeżeli wnioskując o KDR dla siebie, wnioskujesz również o KDR dla małżonka, oświadczenie składasz jedynie Ty.
– PESEL, a w przypadku jego braku dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty lub paszport,

• Małżonek jednego z rodziców, czyli macocha lub ojczym:
– PESEL, a w przypadku jego braku dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty lub paszport, akt zawarcia małżeństwa,

• Dzieci poniżej 18 roku życia:
– PESEL, a w przypadku jego braku aktu urodzenia, dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty lub paszport,

• Dzieci powyżej 18 roku życia:
– PESEL, a w przypadku jego braku dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty lub paszport
– oświadczenie o planowanym zakończeniu edukacji – można napisać samodzielnie lub wypełnić formularz dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu,

• Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, które nie ukończyły 18 roku życia:
– PESEL, a w przypadku jego braku dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty lub paszport. Warto mieć przy sobie orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

• Dzieci z rodzin zastępczych albo z rodzinnego domu dziecka:
– postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,

• Osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka:
– oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,

• Cudzoziemcy – oprócz wyżej wymienionych dokumentów wymaganych od obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, dodatkowo:
– dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
– zezwolenie na pobyt na terenie Polski.

KDR urlop z dziećmi nad morzem


Jak i gdzie zawnioskować o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

Ubiegając się o przyznanie KDR należy złożyć wniosek. Do wyboru macie dwie opcje:

• wizytę w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania. Wniosek można złożyć osobiście lub poprosić o to innego pełnoletniego członka rodziny np. współmałżonka lub dziecko.

Wykaz instytucji, które przyjmują wnioski o przyznanie KDR, znajdziecie pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/gdzie-zlozyc-wniosek.

• elektroniczne złożenie wniosku. Jeśli nie chcecie lub nie macie możliwości osobistego stawienia się w urzędzie, z pomocą przychodzi internet. Skorzystajcie z Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) i złóżcie wniosek elektronicznie.

Uwaga:

Jeżeli najpierw zawnioskujecie o KDR w wersji plastikowej, a chcielibyście posiadać również wersję mobilną, możecie zawnioskować o nią w urzędzie gminy właściwym dla Waszego miejsca zamieszkania i wypełnić papierowy wniosek.

Wzór wniosku KDR oraz załączników dostępne są na stronie Bip (Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Nie zapomnijcie wypełnić załącznika ZKDR-04. W załączniku tym wskażcie członka rodziny, dla którego wnioskujecie o mobilną wersję KDR, podając jego nr tel. i adres e-mail. Możecie tu również zaznaczyć, kto będzie mógł wyświetlać KDR tego członka rodziny – czy tylko on, czy również rodzic lub małżonek rodzica.

Wniosek o wydanie KDR może złożyć każdy z członków rodziny, który ukończył 18 lat. Jeżeli któryś z członków rodziny zamieszkuje w innej gminie, wniosek należy złożyć również w jego gminie, uwzględniwszy w nim wszystkich członków rodziny, ale zaznaczając, że nie wnosi się o przyznanie KDR. Przykład – jeżeli jeden z rodziców mieszka w innej gminie, złożył w niej wniosek, wtedy gmina zamówi wydruk KDR tylko dla niego jako składającego wniosek, a nie dla dzieci.


Jak złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przez internet?

Wnioskowanie przez internet o wersję plastikową Kartę Dużej Rodziny

Chcąc skorzystać z elektronicznej opcji złożenia wniosku musicie posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany. Jeśli nie macie profilu, założycie go bezpłatnie na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.
Następnie trzeba się zalogować za pomocą profilu zaufanego na stronie Emp@tii (portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) w module eWnioski i wypełnić wniosek. To proste. Kreator poprowadzi Was krok po kroku do celu. Później pozostaje Wam już tylko poczekać na sms z powiadomieniem o gotowych do odbioru KDR.

Wnioskowanie przez internet o wersję mobilną Kartę Dużej Rodziny

O mobilną wersję KDR możecie zawnioskować drogą elektroniczną na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/.

Członkowie Waszej rodziny otrzymają wówczas wiadomość na adres e-mail zawierającą:

– numery kart, będące jednocześnie loginami do aplikacji mobilnej mKDR,

– linki do sklepów Google Play i App Store do bezpłatnego pobrania aplikacji,

– jednorazowe hasło do aplikacji członkowie Waszej rodziny otrzymają w wiadomości sms (w treści wniosku trzeba podać nr telefonów). Przy pierwszym logowaniu hasło to należy zmienić.


Funkcje mobilnej wersji Karty Dużej Rodziny

Aplikacja mKDR, która umożliwia użytkownikowi KDR, korzystanie z jej mobilnej wersji na telefonie, posiada kilka przydatnych funkcji. Funkcje te umożliwiają:

• rodzicowi posiadanie na swoim telefonie KDR dzieci i małżonka,

• szybki dostęp przy pomocy logowania z podaniem kodu pin,

• określenie lokalizacji (geolokalizacja) partnerów honorujących zniżki w najbliższej okolicy, w której użytkownik akurat się znajduje, a także selekcję partnerów przy pomocy kategoryzacji i fraz,

• tworzenie list ulubionych partnerów,

• dostęp do informacji o aktualnych zniżkach i nowych partnerach.


Czas oczekiwania na Kartę Dużej Rodziny

Czas oczekiwania na Kartę Dużej Rodziny w wersji plastikowej

Jeśli w gminie zawnioskowało min. 15 wnioskodawców, wówczas Wasze KDR powinny być dostarczone do gminy w ciągu 30 dni, licząc od daty wpłynięcia danych zawartych we wniosku do podmiotu, który zajmuje się drukowaniem KDR.
Jeśli wnioskujących było mniej, okres oczekiwania może się przedłużyć nie więcej jednak niż o dodatkowe 30 dni.

Czas oczekiwania na Kartę Dużej Rodziny w wersji mobilnej

Od momentu elektronicznego złożenia wniosku do otrzymania wiadomości z danymi autoryzacyjnymi dotyczącymi aplikacji może minąć około doby.

W treści sms-a otrzymacie fragment numeru karty – kilka ostatnich cyfr. Jeżeli jako rodzice zawnioskowaliście o wizualizację KDR członków rodziny na swoim telefonie, otrzymacie dane autoryzacyjne w ilości odpowiadającej liczbie osób zgłoszonych w ZKDR-04, których KDR mają się wyświetlać. Dzieci na swoim telefonie mogą widzieć jedynie swoje KDR.


Ile kosztuje wydanie Karty Dużej Rodziny?

Wydanie KDR jest bezpłatne. Wyjątek stanowi ubieganie się o wydanie KDR w innej formie niż ta, którą posiadacie (np. macie karty plastikowe, a chcielibyście mieć również mobilne lub odwrotnie). W tym przypadku opłata wynosi nieco ponad 9 zł.

Jeżeli potrzebujecie duplikatu KDR, ponieważ ją zgubiliście lub ją Wam ukradziono, również zapłacicie nieco ponad 9 zł.

Opłaty należy uiścić w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania.

Gmina może odstąpić od pobrania opłaty w wyjątkowej sytuacji rozpatrywanej indywidualnie dla danej rodziny. Decyzję o odstąpieniu od opłaty podejmuje wójt.


Czy Karta Dużej Rodziny ma termin ważności?

W zależności od posiadacza KDR można użytkować przez różny okres:

• rodzice – bezterminowo,

• rodzice zastępczy lub prowadzący rodzinny dom dziecka – bezterminowo,

• dzieci – do ukończenia 18 roku życia,

• dzieci pobierające naukę w szkole lub na studiach do momentu ukończenia edukacji jednak nie dłużej niż do 25 roku życia,
– w przypadku dzieci uczących się w szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
– w przypadku studentów, uczniów szkół wyższych do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

• dzieci niepełnosprawne – przez okres obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności,

• dzieci, które przebywają w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Jeżeli termin pobytu dziecka nie został określony, prawo korzystania z KDR przysługuje dziecku nie dłużej niż do 18 roku życia,

• cudzoziemcy – okres korzystania z KDR określa dokument, który potwierdza prawo do zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli cudzoziemcowi przysługuje prawo pobytu stałego, korzystanie z KDR jest bezterminowe.


Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Chcąc skorzystać ze zniżki, należy okazać KDR w miejscu, które ją honoruje. Rozpoznacie je po charakterystycznym logo przedstawiającym rodzinę wielodzietną z napisem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Co ważne, musicie być całą rodziną w jednym miejscu.


Dodatkowe informacje o KDR


Co w przypadku zmiany danych?

W przypadku członka rodziny, który posiadał już wcześniej KDR, ale w międzyczasie zmienił nazwisko lub adres zamieszkania, istnieje możliwość wydania nowej KDR. Osobę tę należy wskazać we wniosku w części II – członkowie rodziny wielodzietnej.


Co w przypadku nowego członka rodziny upoważnionego do korzystania z Karty Dużej Rodziny?

Nowego członka rodziny (np. nowo narodzone dziecko, dziecko przyjęte w ramach pieczy zastępczej) należy wskazać we wniosku w części II – członkowie rodziny wielodzietnej.


Co w przypadku rozwodników?

Rozwodnikom, którzy mają minimum troje dzieci, przysługuje przywilej korzystania z KDR. Przykład – jeżeli mężczyzna rozwiódł się z pierwszą żoną, z którą ma jedno dziecko i rozwiódł się z drugą żoną, z którą ma dwoje dzieci, to mimo iż nie pozostaje w związku małżeńskim, nadal jest rodzicem łącznie trojga dzieci. Nie musi nawet zamieszkiwać z nimi w jednym miejscu, by i jemu i jego dzieciom przysługiwała możliwość korzystania z KDR.

Uprawnienia do korzystania z KDR można jednak po rozwodzie utracić. Przykład – jeżeli np. mężczyzna był mężem kobiety, która miała troje dzieci, to jako małżonek mógł korzystać z KDR. Po rozwodzie jednak, nie będąc już małżonkiem kobiety z trojgiem dzieci, traci przywilej.


Co w przypadku rodzica, który nie mieszka z dziećmi?

Osoba ta nadal jest rodzicem minimum trojga dzieci. Nie musi mieszkać razem z dziećmi, by móc korzystać z KDR.


Co w przypadku rodzin patchworkowych?

Przyznanie KDR wszystkim członkom rodziny patchworkowej nie jest takie oczywiste. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że nawet jeżeli w rodzinie jest troje dzieci, to muszą to być dzieci jednego lub dwojga partnerów. Łatwiej to wyjaśnić na przykładzie.

• Kartę Dużej Rodziny otrzymają wszyscy: jeżeli kobieta i mężczyzna będący w nieformalnym związku mają wspólnie troje dzieci, to mamy tu dwoje rodziców, z których każdy jest rodzicem trojga dzieci.

• Nie wszyscy otrzymają Kartę Dużej Rodziny: jeżeli kobieta lub mężczyzna będący w nieformalnym związku nie są rodzicem trojga dzieci. Przykład – jeżeli kobieta ma dwoje dzieci z poprzedniego związku, mężczyzna ma jedno dziecko z poprzedniego związku i wspólnie mają jeszcze jedno dziecko, to kobieta jest matką trojga dzieci, a mężczyzna tylko dwojga. W tej sytuacji z przywilejów wynikających z posiadania KDR może korzystać tylko kobieta i troje jej dzieci. Nie ważne jest to, że dzieci pochodzą z różnych związków.

• Kartę Dużej Rodziny otrzymają wszyscy: jeżeli kobieta i mężczyzna są małżeństwem, a dzieci (minimum troje) pochodzą z poprzedniego związku tylko kobiety lub tylko mężczyzny, bezdzietnemu małżonkowi przysługuje KDR i prawo korzystania z niej.


Ogólnopolska KDR, a lokalna KDR – czy są jakieś różnice?

Ogólnopolska wersja KDR upoważnia użytkowników do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju niezależnie od gminy, w której zamieszkują. Z lokalnych zniżek mogą natomiast skorzystać mieszkańcy danej gminy w obrębie tej gminy. Zniżki przyznawane w ramach KDR ogólnopolskiej i KDR lokalnej są od siebie niezależne, tzn. nie anulują się wzajemnie.

Wakacje z dziećmi w Polsce

Wakacyjne atrakcje, weekendowe przyjemności, sezonowe okazje, które być może więcej się nie powtórzą – drodzy Rodzice już nie musicie podejmować tej trudnej decyzji, które z Waszych dzieci zostanie w domu, zazdroszcząc rodzeństwu rodzinnego wyjścia, nowych doświadczeń i niezapomnianych wrażeń. Dzięki Karcie Dużej Rodziny możecie wszyscy się bawić, razem poznawać Polskę i tworzyć wspólne wspomnienia. Być może dzięki KDR w Waszym domu rzadziej będzie padało słowo „nie” lub „nie stać nas na to”. Zniżki na bilety, tańsze usługi, możliwość bezpłatnego wstępu do wielu miejsc ułatwi Wam codzienne funkcjonowanie, pozwoli rozwinąć skrzydła i zapobiegnie wykluczaniu kogokolwiek lub ograniczaniu go we wspólnym tworzeniu Waszej rodzinnej historii. Jeśli jeszcze nie macie Karty Dużej Rodziny, załóżcie ją czym prędzej. To nic nie kosztuje, a daje same korzyści.

Lista podmiotów, które honorują Kartę Dużej Rodziny:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr


Jeżeli będziecie mieć dodatkowe pytania odnośnie Karty Dużej Rodziny, więcej informacji znajdziecie na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-duzej-rodziny

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/komu-przysluguje-karta

 

Gdzie znaleźć listę ośrodków przyjaznych dzieciom realizujących rabaty na KDR?

Takie ośrodki znajdziecie w Dzieciochatkach. W naszym portalu znajdziecie ośrodki wakacyjne przyjazne dzieciom, realizujące rabaty na kartę Dużej Rodziny.

LISTA OŚRODKÓW:

- Ośrodki w górach akceptujące KDR

- Ośrodki nad jeziorem, rzeką, pod lasem akceptujące KDR

- Ośrodki nad morzem akceptujące KDR


- Wszystkie ośrodki z naszego portalu z atrakcjami dla dzieci w Polsce akceptujące KDR

Jeśli potrzebujecie więcej opcji wyboru (np. szukacie domków w górach lub agroturystyki ze zwierzętami), wystarczy w wyszukiwarce szczegółowej wybrać kierunek rodzinnego wyjazdu oraz typ i rodzaj ośrodka, a następnie poniżej, w dodatkowych udogodnieniach kliknąć: pokaż więcej i wybrać (zaznaczyć) rabat na Kartę Dużej Rodziny, a następnie kliknąć: Szukaj. 

Zobaczycie wtedy listę ośrodków akceptujących bon turystyczny i Wasze dodatkowe kryteria wyboru (jeśli je zaznaczyliście ;) ).

Link do: Wyszukiwarki

 

Chronione przez Copyscape

 

 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Portal DziecioChatki.pl


Podziel się ze znajomymi
Wyszukiwarka noclegów przyjaznych dzieciom
Gdzie chcesz spędzić wakacje z dzieckiem?
Sprawdziliśmy dla Was
Ostatnio dodane miejsca przyjazne dzieciom
Dodaj komentarz
Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest CREONET Hanna Wróbel z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wysockiej 1, 63-400, e-mail: dzieciochatki@op.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.