Regulamin

Polityka prywatności

w Portalu Turystycznym DziecioChatki.pl

 

W CREONET Hanna Wróbel szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach. Serwis www.DziecioChatki.pl posiada Certyfikat SSL, który jest gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Czytając, przeglądając czy używając serwisu internetowego: DziecioChatki.pl lub prenumerując elektroniczny newsletter - akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.

Na naszych stronach używamy technologii takich jak pliki cookies do analizowania ruchu w portalu DziecioChatki.pl . Dostęp do informacji o ruchu na naszej stronie www mają także Ośrodki Wakacyjne ogłaszające się w portalu, w części ich dotyczącej.

Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody. Masz prawo żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podejmowane przez kogokolwiek czynności przetwarzania jego danych osobowych.
Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez CREONET Hanna Wróbel?

Korzystający z naszego portalu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej.

Podawane dane w Formularzu Kontaktowym z Ośrodkami służą jedynie kontaktowi z właścicielami ośrodków wakacyjnych umieszczonym w portalu DziecioChatki.pl. Dane te są wysyłane mailowo bezpośrednio do ośrodków. CREONET Hanna Wróbel nie gromadzi tych danych, nie przetwarza i nie udostępnia.

Zapisanie się do usług dodatkowych oferowanych przez portal DziecioChatki.pl takich jak: Newsletter, wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem: adres e-mail. Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści oraz reklam do ich potrzeb i zainteresowań. Wypełniając formularz subskrypcji bezpłatnego newslettera wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera portalu DiecioChatki.pl oraz informacji handlowych klientów CREONET Hanna Wróbel. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim.

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez CREONET Hanna Wróbel wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

W jaki sposób chronione są informacje?

Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie zapisywania się do newslettera CREONET Hanna Wróbel, realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez CREONET Hanna Wróbel z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

CREONET Hanna Wróbel zawiera lub będzie zawierać serwisy (np. blog), w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. opinie, pytania itp.) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane.

CREONET Hanna Wróbel na podstawie uzyskanych informacji sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

CREONET Hanna Wróbel pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez CREONET Hanna Wróbel danych osobowych o użytkowniku. Wszelkie informację i pomoc użytkownicy uzyskają pisząc na stronie KONTAKT. W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie na adres: CREONET Hanna Wróbel , ul. Wysocka 1, 63-400 Ostrów Wlkp

Prawo wyboru

CREONET Hanna Wróbel daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszego serwisu jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi i serwisy wymagają lub będą wymagać zapisania się. Zapisanie się do newslettera CREONET Hanna Wróbel jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój e-mail z bazy mailingowej CREONET Hanna Wróbel.

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty CREONET Hanna Wróbel powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach.

CREONET Hanna Wróbel jest otwarta na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Szczegóły dostępne są na stronie KONTAKT

 

REGULAMIN

Świadczenia usług w Portalu Turystycznym DziecioChatki.pl


Rozdział 1

 
DEFINICJE 


1. Regulamin - niniejszy dokument reguluje sposób korzystania z Serwisu DziecioChatki.pl przez Klienta
2. Serwis - serwis turystyczny DziecioChatki.pl, dostępny na stronie internetowej www.dzieciochatki.pl,
3. Administrator – podmiot prowadzący Serwis: CREONET Hanna Wróbel ul. Wysocka 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-255-87-34, Polska,
4. Klient – korzystający z usługi publikowania Ofert w Serwisie,
5. Oferta - wpis do bazy danych Serwisu, który zostaje wprowadzony przez Administratora,
6. Obiekt - fizyczny budynek będący elementem prezentowanym w Ofercie.


 
Rozdział 2
 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 


§ 1


Serwis służy do zamieszczania Ofert dotyczących ośrodków turystycznych preferujących wakacje z dziećmi, oraz stosujących udogodnienia i ułatwienia dla rodziców wyjeżdżających na wakacje z dziećmi.


§ 2


Regulamin określa sposób korzystania z Serwisu przez Klientów.


§ 3

 

Klient dodając Ofertę do Serwisu, oświadcza tym samym, że zna i akceptuje postanowienia Regulaminu.


§ 4


Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora przesłanych w procesie rejestracji danych osobowych.

Administrator oświadcza, że pozyskiwane dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów Serwisu, i że nie zostaną one udostępnione podmiotom postronnym.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).


§ 5


Majątkowe prawa autorskie do Serwisu DziecioChatki.pl należą do Administratora. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie treści zawartych w Serwisie wymaga uprzedniej zgody Administratora.


§ 6

Logo oraz słowo "Dzieciochatki" są zastrzeżonym znakiem towarowym. Wykorzystywanie ich w jakiejkolwiek formie wymaga uprzedniej zgody Administratora.
 

Rozdział 3


KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU


§ 1


Usługi oferowane w Serwisie dzielą się na usługi płatne i nieodpłatne. Usługi płatne to wykupienie abonamentu na minimum 12 miesięcy. Po zakończeniu okresu abonamentu Klient zobowiązany jest do wykupienia usługi płatnej w ciągu 14 dni od dnia jej zakończenia lub wypowiedzenia współpracy.
Nie wykupienie abonamentu skutkuje usunięciem oferty przez Administratora.


Abonament roczny w portalu Dzieciochatki.pl obejmuje:

- szczegółową prezentację ośrodka w portalu,
- galerię do 60 zdjęć,
- możliwość umieszczenia filmu,
- dane teleadresowe obiektu,
- lokalizację obiektu na mapie,
- formularz kontaktowy,
- możliwość dodawania pakietów, ofert specjalnych, informacji o promocjach,
- obsługę i aktualizację prezentacji.


Opłata za korzystanie z Serwisu jest niepodzielna i nie podlega zwrotowi przy rezygnacji przez Klienta z korzystania z usług Serwisu.

 

§ 2


1.    Aby zarejestrować się jako Klient Serwisu należy wypełnić formularz dodania Oferty dostępny pod adresem www.dzieciochatki.pl/dodaj obiekt.
2.   Po weryfikacji danych przez Administratora, i opłaceniu abonamentu rocznego, Oferta Klienta zostanie wystawiona na stronach Serwisu.
3.   Klient może zrezygnować z korzystania z Serwisu nie dokonując zapłaty w ciągu 7 dni roboczych od  otrzymania wpłaty abonamentu za zamówioną usługę, Administrator wystawia fakturę VAT.
4.    Faktura  zostaną przesłane wyłącznie w formie elektronicznej (e-faktura) na podany adres e-mail przy rejestracji.
5.    Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

§ 3


1.    Klient umieszczając w Serwisie swoją Ofertę, wyraża zgodę na publikację w Serwisie Komentarzy o zgłaszanym przez niego Obiekcie turystycznym. Klient będzie miał prawo do dołączenia własnej opinii do zamieszczonego Komentarza. Administrator usunie opinie i komentarze obraźliwe, naruszające dobre obyczaje a także opinie, z których treści wynika, że pochodzą od osób, które nie korzystały z obiektu Klienta.
2.    W Serwisie nie są akceptowane żadne odnośniki (hiperłącza) do innych stron WWW niż strona danego Klienta. W przypadku podania ich przez Klienta nie będą zamieszczane w Serwisie.
3.    Klient w treści swojej oferty może umieścić adres wyłącznie własnej strony internetowej w zakładce "Kontakt" (odpłatnie) . Serwis zastrzega sobie prawo do nie zamieszczania linków prowadzących do stron nie będących własnością Klienta, a w szczególności do internetowych wizytówek w innych portalach turystycznych.
4.    Poprzez dodanie Oferty Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora niezamówionej korespondencji na podany adres poczty e-mail.
5.    Klient wypełniając formularz zgłoszeniowy, bądź dostarczając dane potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.

6.    W przypadku  niezgodności podanych przez Klienta informacji, szczegółów oferty oraz zdjęć ze stanem faktycznym lub niskiej jakości świadczonych przez Klienta usług (skargi gości obiektu), pogorszenia jakości usług, zwłaszcza dotyczących komfortu pobytu dzieci, Klient wyraża zgodę na usunięcie swojej oferty z Serwisu, bez zwrotu kwot wpłaconych za reklamę w Serwisie.

7.   Klient posiadający własną stronę www, zamieszczając swoją reklamę w Serwisie Dzieciochatki.pl wyraża zgodę na wykorzystanie przez Serwis informacji zawartych na stronie Klienta do tworzenia jego reklamy/oferty w Serwisie.

§ 4

1.    Zamieszczane w Serwisie Oferty powinny pozostawać w zgodzie z celem Serwisu, określonym w szczególności w § 1 Regulaminu.
2.    Zamieszczane w Serwisie Oferty nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§ 5

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
1.    Administrator ma prawo do poprawiania i usuwania ujawnionych w treści Oferty błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych.
2.    Administrator ma prawo do kopiowania treści ze strony www Klienta, jednocześnie Administrator gwarantuje, iż skopiowane treści będą wyłączone z widoczności dla robotów google.
2.    Administrator ma prawo do poprawienia dodanych zdjęć przez ich właściwe skompresowanie i skadrowanie.
3.    Administrator ma prawo do umieszczenia logo portalu na zdjęciach.
4.    Administrator ma prawo do usuwania Ofert naruszających Regulamin bez zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta.


Rozdział 4


ODPOWIEDZIALNOŚĆ - KLIENT

 

1.    Klient przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność za treść i rzetelność Oferty dodanego Obiektu.
2.    Klient oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie oraz pokrewne do zamieszczonych zdjęć i przyjmuje pełną odpowiedzialność za ich publikację w Serwisie.
3.    Klient zobowiązuje się na bieżąco aktualizować swoją ofertę.
4.    Administrator nie odpowiada w żaden sposób za informacje i dane zamieszczone na stronie z prezentacją oferty obiektu Klienta.
5.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak prezentacji Oferty Klienta z przyczyn nie zależnych od Serwisu - awarie serwera, włamania na serwer itp.

 

Rozdział 5


ODPOWIEDZIALNOŚĆ - ADMINISTRATOR


§ 1


Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w Serwisie Ofert.


§ 2


Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.


§ 3


Administrator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu Dzieciochatki.pl, spowodowanych koniecznością bieżącej obsługi i konserwacji oprogramowania i serwera.


§ 4


1.    Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Klient uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do złamania niniejszego regulaminu i rozwiązania umowy.

2.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: 

-    Podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji, 
-    Braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Administratora, 
-    Nie dotrzymania warunków niniejszego Regulaminu przez Klienta,
-    Kataklizmów (np. powódź, huragan itp.), 
-    Działania czynników i osób trzecich (np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieci).

3.    Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Administratora ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta.

 

Rozdział 6


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


§ 1


W przypadku niezrealizowania zamówionej i opłaconej usługi, Klientowi przysługuje względem Administratora roszczenie o zwrot kwoty wpłaconej tytułem ceny za wykonanie usługi, chyba że niezrealizowanie usługi zostało spowodowane naruszeniem przez Klienta Regulaminu.


§ 2


1.    Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem www.dzieciochatki.pl/kontakt
2.    Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji na wskazany w poprzednim punkcie adres e-mail.
3.    Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail, z którego reklamacja wpłynęła


§ 3


Wszelkie spory wynikłe ze stosowania tego Regulaminu, w tym także dotyczące jego ważności lub interpretacji, strony zobowiązują się rozwiązać polubownie. W razie nie dojścia do porozumienia Sądem właściwym do rozstrzygania sporu będzie właściwy rzeczowo Sąd powszechny odpowiedni co do siedziby Administratora.


Rozdział 7


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 1


Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku, tj. od dnia jego publikacji na łamach Serwisu.


§ 2


1.    Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.
2.    Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji w Serwisie


Podziel się ze znajomymi
Wyszukiwarka noclegów przyjaznych dzieciom
Gdzie chcesz spędzić wakacje z dzieckiem?
Sprawdziliśmy dla Was
Ostatnio dodane miejsca przyjazne dzieciom